O projektu

 

Nakon održane sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Vinkovcima dana 20. srpnja. 2018. godine Uprava EKOS-a d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek je potpisala dva Ugovora kojima je osigurano ukupno 15.000.000,00 kuna bespovratnih sredstava za financiranje/sufinanciranje projekta – Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. , Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.08.0003 Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak, kojim se osigurava 12.750.000,00 kuna bespovratnih novčanih sredstava, potpisali su ministar Tomislav Ćorić u ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1, direktor Dubravko Ponoš u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2 s jedne strane  i  predsjednik Uprave Milan Kamenko te član Uprave Zoran Pandža u ime EKOS-a d.o.o. kao Korisnika bespovratnih sredstava.

Potpisanim Ugovorom koji u osnovi predstavlja posebne uvjete te njegovim prilozima koji su sastavni dio posebnih uvjeta Ugovora: Opis i Proračun Projekta; Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova; Izvješća nakon provedbe Projekta; Pravila o financijskim korekcijama te Uvjeta korištenja sustava eFondovi za korisnike bespovratnih sredstava, uređeni su međusobni odnosi te postupanja potpisnika tijekom trajanja Ugovora. Ugovor je sklopljen na vrijeme od 36 mjeseci u kom roku EKOS d.o.o. mora predati aplikacijski obrazac sa svim dokumentima studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Orlovnjak temeljem kojih će se odobriti daljnja novčana sredstva (opet najvećim dijelom bespovratna) za financiranje izgradnje objekata i uređaja - RCGO Orlovnjak sa svojim sastavnicama, čijim bi se početkom rada uspostavio cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području obuhvata ( Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija te možebitno određene JLS iz tri susjedne županije).

Ugovorom br. 2018/001810 o sufinanciranju provedbe projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak“ davanjem kapitalne pomoći, koji je u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisala tajnica Fonda Andrea Bartolić  te u ime EKOS-a d.o.o. predsjednik Uprave Milan Kamenko i član Uprave Zoran Pandža, osigurano je daljnjih 2.250.000,00 kuna bespovratnih sredstava za predmetni projekt.

Time su za provedbu projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak“ osigurana u cijelosti novčana sredstva za financiranje prihvatljivih troškova. Eventualno neprihvatljive troškove kao i PDV financirat će putem EKOS-a županije osnivači.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Ugovor Fond - EKOS

Ugovor MZOE - EKOS

 

 

 

U sufinanciranje projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Orlovnjak uključio se i FZOEU. Svojim dopisom od 12.srpnja 2018.g. obaviješteni smo da je Fond pozitivno riješio zamolbu Župana i EKOS-a, te je odobren iznos u visini 15% procijenjenih i opravdanih troškova, a najviše u iznosu do 2.250.000,00 kn bez PDV-a za sufinanciranje opisanih usluga.

Pozitivno riješena zamolba

Odluka o ulaganju sredstava Fonda

 

 

Projektna prijava koju smo podnijeli 29. lipnja 2018.g. u narednih petnaest dana prolazila je tri faze administrativnih provjera prihvatljivosti prijavitelja. Dana 03. srpnja zaprimili smo potvrdu Posredničkog tijela razine 1 (MZOE) o ispunjavanju svih traženih uvjeta za projektni prijedlog.

Nakon provedene Faze 2, Odbor za odabir projekata MZOE/PT1 utvrdilo je naš projektni prijedlog sa svim kriterijima prihvatljivosti i kriterijima odabira, o čemu smo obaviješteni dana 04. srpnja 2018.

Završna provjera Faza 3, provjera prihvatljivosti izdataka za projektni prijedlog okončana je 12. srpnja, te nas je MZOE svojim dopisom  od 17. srpnja 2018. g. obavijestilo da je postupak prijave okončan. Nastavno smo obaviješteni da je prijavljeni projekt izrade studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Orlovnjak ocijenjen pozitivno i prihvatljivo, te je donijeta odluka da se isti sufinancira dodjelom bespovratnih sredstava EU u iznosu od 12,750,000 kn. Sukladno navedenom MZOE donijelo je i odgovarajuću odluku o financiranju.

Obavijest MZOE o uspješno provedenoj Fazi 1

Obavijest MZOE o uspješno provedenoj Fazi 2

Obavijest MZOE o uspješno provedenoj Fazi 3

Završetak dodjele bespovratnih sredstava

Odluka o financiranju

O projektu

Do kraja 2018. godine RH je preuzela obvezu i dužna je uspostaviti cjelovit sustav gospodarenja otpadom. To uključuje razvrstavanje i odvojeno prikupljanje otpada, sanaciju postojećih odlagališta i izgradnju 13 centara za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj.

U cilju preispitivanja dosadašnjih koncepata i ponovnog konačnog definiranja pristupa uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u dijelu Hrvatske tzv. Panonske Hrvatske, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je naručio izradu Studije predizvodljivosti – Master plan za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području 7 županija Panonske Hrvatske.

O projektu

Please publish modules in offcanvas position.