20.07.2018. Osigurano ukupno 15.000.000,00 kuna bespovratnih sredstva za financiranje/sufinanciranje projekta - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Orlovnjak

20.07.2018. Osigurano ukupno 15.000.000,00 kuna bespovratnih sredstva za financiranje/sufinanciranje projekta - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Orlovnjak

 

Nakon održane sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Vinkovcima dana 20. srpnja. 2018. godine Uprava EKOS-a d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek je potpisala dva Ugovora kojima je osigurano ukupno 15.000.000,00 kuna bespovratnih sredstava za financiranje/sufinanciranje projekta – Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. , Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.08.0003 Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak, kojim se osigurava 12.750.000,00 kuna bespovratnih novčanih sredstava, potpisali su ministar Tomislav Ćorić u ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1, direktor Dubravko Ponoš u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2 s jedne strane  i  predsjednik Uprave Milan Kamenko te član Uprave Zoran Pandža u ime EKOS-a d.o.o. kao Korisnika bespovratnih sredstava.

Potpisanim Ugovorom koji u osnovi predstavlja posebne uvjete te njegovim prilozima koji su sastavni dio posebnih uvjeta Ugovora: Opis i Proračun Projekta; Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova; Izvješća nakon provedbe Projekta; Pravila o financijskim korekcijama te Uvjeta korištenja sustava eFondovi za korisnike bespovratnih sredstava, uređeni su međusobni odnosi te postupanja potpisnika tijekom trajanja Ugovora. Ugovor je sklopljen na vrijeme od 36 mjeseci u kom roku EKOS d.o.o. mora predati aplikacijski obrazac sa svim dokumentima studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Orlovnjak temeljem kojih će se odobriti daljnja novčana sredstva (opet najvećim dijelom bespovratna) za financiranje izgradnje objekata i uređaja - RCGO Orlovnjak sa svojim sastavnicama, čijim bi se početkom rada uspostavio cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području obuhvata ( Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija te možebitno određene JLS iz tri susjedne županije).

Ugovorom br. 2018/001810 o sufinanciranju provedbe projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak“ davanjem kapitalne pomoći, koji je u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisala tajnica Fonda Andrea Bartolić  te u ime EKOS-a d.o.o. predsjednik Uprave Milan Kamenko i član Uprave Zoran Pandža, osigurano je daljnjih 2.250.000,00 kuna bespovratnih sredstava za predmetni projekt.

Time su za provedbu projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak“ osigurana u cijelosti novčana sredstva za financiranje prihvatljivih troškova. Eventualno neprihvatljive troškove kao i PDV financirat će putem EKOS-a županije osnivači.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Ugovor Fond - EKOS

Ugovor MZOE - EKOS

 

 

O projektu

Do kraja 2018. godine RH je preuzela obvezu i dužna je uspostaviti cjelovit sustav gospodarenja otpadom. To uključuje razvrstavanje i odvojeno prikupljanje otpada, sanaciju postojećih odlagališta i izgradnju 13 centara za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj.

U cilju preispitivanja dosadašnjih koncepata i ponovnog konačnog definiranja pristupa uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u dijelu Hrvatske tzv. Panonske Hrvatske, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je naručio izradu Studije predizvodljivosti – Master plan za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području 7 županija Panonske Hrvatske.

O projektu

Please publish modules in offcanvas position.