Opći podaci

EKOS za gospodarenje otpadom

 

EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom je trgovačko društvo u vlasništvu Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije koje je osnovano s ciljem uspostave jednog dijela sustava gospodarenja otpadom na području Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije i gospodarenje otpadom u Regionalnom centru za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: RCGO Orlovnjak).

Društvo je osnovano, kao županijsko komunalno trgovačko društvo, Odlukom o osnivanju trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom koju je Skupština Osječko-baranjske županije donijela na 4. sjednici održanoj 02. listopada 2009. godine. Do srpnja 2015. Osječko-baranjska županija je bila jedini osnivač i vlasnik ovog društva. U srpnju 2015. Skupštine Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije donijele su odluke kojima članom Društva postaje i Vukovarsko-srijemska županija. Društveni ugovor kojim su članovi Društva uredili svoje međusobne odnose potpisan je na Skupštini Društva koja je održana 10.rujna 2015. godine.

Misija i vizija

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) definiran je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine, kojim su određeni ciljevi koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu.  Člankom 1.2.1.5. predmetnog Plana, predviđena je izgradnja 13 Centara za gospodarenje otpadom, u koji ulazi i izgradnja RCGO  Orlovnjak.

Člankom 86. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti  Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave i time usvojiti nacionalni Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine, te je sukladno tome na području  Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije planirana izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom kao mjera koju je potrebno provesti za ostvarenje specifičnog cilja Cilj 1.4. Odložiti manje od 25 % komunalnog otpada.

Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom planirana je u tri ključne faze:

Prva faza obuhvaća izradu studijsko - projektne dokumentacije, druga faza obuhvaća javnu nabavu i treća faza obuhvaća izgradnju Regionalnog Centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak.

Opći i pojedinačni ciljevi

Opći i krajnji cilj je izgradnja RCGO Orlovnjak dok se kroz posebne i pojedinačne ciljeve nastoji ostvariti cjelokupna svrha projekta. Za ostvarenje navedenog općeg cilja, potrebno je ispuniti određene posebne  ciljeve kao što su: lokacijska dozvola RCGO Orlovnjak, građevinska dozvola za pretovarne stanice, rješavanje imovinsko – pravnih odnosa za RCGO Orlovnjak, provedba postupka javne nabave za radove i opremu usluga za RCGO Orlovnjak i sve pretovarne stanice, projektna prijava za osiguranje EU sredstava, promidžba i vidljivost projekta, studija izvedivosti za mogućnost izgradnje kogeneracijskog postrojenja na lokaciji Orlovnjak te edukacija svih zaposlenih u području gospodarenja otpadom.Tako su sada članovi Društva :

osjeckobaranjska    Osječko-baranjska županija, Osijek, OIB 10383308860 s poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća kuna), uplaćen i preuzet u cijelosti u novcu prilikom osnivanja Društva, red.br.1.;

vukovarskosrijemska   Vukovarsko-srijemska županija, Vukovar, OIB 74724110709 s poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od 11.700,00 kn (slovima: jedanaesttisućasedamsto kuna), uplaćen i preuzet u cijelosti u novcu prilikom povećanja kapitala, red.br. 2.

 

 

 

Djelatnost Društva je :  

  •    gospodarenje otpadom

 

Please publish modules in offcanvas position.