03.07. – 17.07.2018. Prihvaćanje prijave i odluka o sufinanciranju

03.07. – 17.07.2018. Prihvaćanje prijave i odluka o sufinanciranju

 

Projektna prijava koju smo podnijeli 29. lipnja 2018.g. u narednih petnaest dana prolazila je tri faze administrativnih provjera prihvatljivosti prijavitelja. Dana 03. srpnja zaprimili smo potvrdu Posredničkog tijela razine 1 (MZOE) o ispunjavanju svih traženih uvjeta za projektni prijedlog.

Nakon provedene Faze 2, Odbor za odabir projekata MZOE/PT1 utvrdilo je naš projektni prijedlog sa svim kriterijima prihvatljivosti i kriterijima odabira, o čemu smo obaviješteni dana 04. srpnja 2018.

Završna provjera Faza 3, provjera prihvatljivosti izdataka za projektni prijedlog okončana je 12. srpnja, te nas je MZOE svojim dopisom  od 17. srpnja 2018. g. obavijestilo da je postupak prijave okončan. Nastavno smo obaviješteni da je prijavljeni projekt izrade studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Orlovnjak ocijenjen pozitivno i prihvatljivo, te je donijeta odluka da se isti sufinancira dodjelom bespovratnih sredstava EU u iznosu od 12,750,000 kn. Sukladno navedenom MZOE donijelo je i odgovarajuću odluku o financiranju.

Obavijest MZOE o uspješno provedenoj Fazi 1

Obavijest MZOE o uspješno provedenoj Fazi 2

Obavijest MZOE o uspješno provedenoj Fazi 3

Završetak dodjele bespovratnih sredstava

Odluka o financiranju

O projektu

Do kraja 2018. godine RH je preuzela obvezu i dužna je uspostaviti cjelovit sustav gospodarenja otpadom. To uključuje razvrstavanje i odvojeno prikupljanje otpada, sanaciju postojećih odlagališta i izgradnju 13 centara za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj.

U cilju preispitivanja dosadašnjih koncepata i ponovnog konačnog definiranja pristupa uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u dijelu Hrvatske tzv. Panonske Hrvatske, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je naručio izradu Studije predizvodljivosti – Master plan za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području 7 županija Panonske Hrvatske.

O projektu

Please publish modules in offcanvas position.