O projektu

O projektu

 
Do kraja 2018. godine RH je preuzela obvezu i dužna je uspostaviti cjelovit sustav gospodarenja otpadom. To uključuje razvrstavanje i odvojeno prikupljanje otpada, sanaciju postojećih odlagališta i izgradnju 13 centara za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj.


U cilju preispitivanja dosadašnjih koncepata i ponovnog konačnog definiranja pristupa uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u dijelu Hrvatske tzv. Panonske Hrvatske, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je naručio izradu Studije predizvodljivosti – Master plan za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području 7 županija Panonske Hrvatske.

Rezultati ove Studije potvrdili su da je za ovaj dio Hrvatske najprihvatljiviji regionalni koncept. Jedan od takvih centara je i Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak.

Iz prethodnog je razvidno da područje obuhvata ovog centra čine: cijelo područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije kao i rubni dijelovi Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske, triju susjednih županija.

 

 

Osječko-baranjska županija   Vukovarsko-srijemska županija
7 gradova   5 gradova
35    općina   26  općina
305. 032  stanovnika   180.117 stanovnika
     
Brodsko-posavska županija   Virovitičko-podravska županija
6    općina ( Gundinci, Sikirevci,   1 grad  ( Orahovica )
Velika Kopanica, Vrpolje,   2  općine  ( Crnac, Zdenci )
Donji Andrijevci i Slavonski Šamac)   8.664  stanovnika 
17.210  stanovnika    
     
Požeško-slavonska županija    
Općina Čaglin    
2.723  stanovnika    
     

 

Obuhvat Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak utvrđen je , kako je naprijed rečeno, temeljem rezultata Studije predizvodljivosti- Master plana , a isti je potvrdila Vlada Republike Hrvatske usvajanjem Izmjena Plana gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007. – 2015. godine. Time je konačno utvrđeno da se sustav gospodarenja otpadom u RH uspostavlja izgradnjom 13 centara od kojih je jedan na lokaciji Antunovac-Orlovnjak.
 
RCGO Orlovnjak obuhvaća, odnosno sastoji se od :


    - centralne lokacije za gospodarenje otpadom u Orlovnjaku 
    - pretovarne stanice: Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Ilok,  Stari Jankovci i Županja
    - prijevoz komunalnog .otpada od pretovarnih stanica do Centra

Od svog osnivanja EKOS d.o.o. je aktivni čimbenik i glavni nositelj provođenja svih aktivnosti, mjera i poslova u svezi sa realizacijom strateških i planskih dokumenta RH i Osječko-baranjske županije na uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.
Do siječnja 2015. godine EKOS d.o.o. je bio nositelj svih aktivnosti na izgradnji i upostavi Centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak kao županijskog centra. Nakon što su u prosincu 2014. službeno prezentirani rezultati Studije predizvodljivosti za gospodarenje otpadom na području Panonske Hrvatske ( zbog čije su izrade sve dotadašnje aktivnosti po nalogu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost stavljene u mirovanje u veljači 2012. godine ) projekt se nastavlja u regionalnom obuhvatu izgradnjom i uspostavom regionalnog centara na istoj lokaciji. Međusobne odnose i zajednički nastup, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija su uredile u siječnju 2015. godine potpisom Sporazuma o načinu izvršavanja zajedničke obveze uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Sporazumom su između ostaloga utvrdile da za njihove potrebe do uspostave regionalnog komunalnog trgovačkog društva sve poslove i aktivnosti oko uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Centru za gospodarenje otpadom Orlovnjak , sukladno važećim propisima i planskim dokumentima, vodi EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom. Potpisom Društvenog ugovora, dosadašnja opredjeljenja su i formalno potvrđena.

O FINANCIRANJU PROJEKTA

Ukupna vrijednost Projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom iznosi 15.000.000,00 kn, od čega Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financira 2.250.000,00 kn,  a Europska unija 12.750.000,00 kn.
Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije tu rubnih dijelova ostale tri županije je zajednički projekt ovih županija, svih jedinica lokalne samouprave na njihovom području i naposljetku svih stanovnika ovog dijela Regije. Ostvariti planirani cilj moguće je jedino stalnim zajedničkim aktivnostima i naporima svih naprijed spomenutih čimbenika.
I zato, uspostavimo cjelovit sustav gospodarenja otpadom u ovom dijelu Regije zajednički, svako u dijelu svojih prava, obveza i mogućnosti. O svim aktivnostima i važnim događajima oko izgradnje Centra i rada EKOS-a informacije ćete naći na ovim stranicama, a od Vas očekujemo aktivno sudjelovanje i pomoć. Truditi ćemo se odazvati svakom Vašem prijedlogu, sugestiji, mišljenju i eventualnoj kritici.

O projektu

Do kraja 2018. godine RH je preuzela obvezu i dužna je uspostaviti cjelovit sustav gospodarenja otpadom. To uključuje razvrstavanje i odvojeno prikupljanje otpada, sanaciju postojećih odlagališta i izgradnju 13 centara za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj.

U cilju preispitivanja dosadašnjih koncepata i ponovnog konačnog definiranja pristupa uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u dijelu Hrvatske tzv. Panonske Hrvatske, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je naručio izradu Studije predizvodljivosti – Master plan za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području 7 županija Panonske Hrvatske.

O projektu

Please publish modules in offcanvas position.