Gospodarenje otpadom

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/05)
Plan gospodarenja otpadom u Republici ...

U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom primjenjuje se red prvenstva ...

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita ...