Novosti

U Županji je 19.03.2019. godine održana završna konferencija EU projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Županji“. Nositelj projekta je grad Županja, vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi 3.985.758,75kn, a 85% troškova, odnosno 3.387.894,90kn, je sufinancirano iz Kohezijskog fonda. Projekt su predstavili predstavnica projektnog tima i direktorica Lokalne razvojne agencije „Vjeverica d.o.o.“ Ana Cvitković-Komesarović i direktor Čistoće Županja d.o.o. Ante Klanac.

Skupština je donijela konačni Plan prihoda i rashoda za 2019. g., te je utvrdila smjernice za rad i poslovanje trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom u 2019. godini. Članove Skupštine, Predsjednik Uprave obavijestio  je da je 30. siječnja 2019. objavljen Javni poziv, odnosno objavljena je dokumentacija o nabavi za usluge izrade studijske i projektno-tehničke dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak.

U prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike održan je radni sastanak Ministra Čorića i njegovih najbližih suradnika sa Grupacijom centara za gospodarenje otpadom Republike Hrvatske. Na radnom sastanku raspravljano je o više tema od kojih su najznačajnije: pitanje financijskih korekcija u provođenju postupka sufinanciranih bespovratnim sredstvima Europskih fondova i rješavanje problema plasmana RDF/SRF u okviru nove energetske strategije Republike  Hrvatske.

Odbor za zaštitu okoliša i prirode u četvrtak je  proveo raspravu o planiranim i poduzetim aktivnostima na uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na problematiku izgradnje centara za gospodarenje otpadom. Sjednici Odbora sudjelovali su predstavnici nadležnih tijela, centara za gospodarenje otpadom, regionalne i lokalne razine, udruga civilnog društva te stručnjaka s područja gospodarenja otpadom. Ovo je bilo prvi puta da su sjednici Odbora prisustvovali predstavnici svih tvrtki, najvećim dijelom direktori/direktorice, koje su nositelji izgradnje i upravljanja navedenim centrima za gospodarenje otpadom kao i tvrtki koje upravljaju već izgrađenim centrima.  Predsjednik Odbora Ivan Vilibor Sinčić istaknuo je kako RH Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji ima niz obveza u području zaštite okoliša i prirode te se između ostalog obvezala uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom do kraja 2018. godine, odnosno sagraditi sve centre za gospodarenje otpadom i sanirati sva odlagališta. Međutim, sanacija odlagališta kao i izgradnja CGO-a značajno kasni te su do sada izgrađena svega dva centra na čiji rad postoje ozbiljni prigovori lokalne zajednice.

Dana 28. studenog 2018. g. održana je tematska sjednica Odbora za zaštitu okoliša. Tematskoj sjednici prisustvovale  su uprave svih jedanaest trgovačkih društava – sadašnjih ili budućih nositelja projekta izgradnje odnosno upravitelja regionalnih/županijskih centara za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. Spomenutom Odboru prezentirani su egzaktni i činjenično točni podaci o trenutnom stanju radova i aktivnosti u svezi gore navedenih projekata kao i problematici u radu aktivnih centara. Posebno se raspravljalo o mogućim problemima u radu budućih centara (plasman proizvodnog goriva iz otpada) kao i ukupnim količinama neopasnog otpada koji će se obrađivati u centrima. Uz zaključak predsjednika Odbora da je sastanak, odnosno rasprava bila vrlo korisna, zaključno je da bi Odbor o ovoj problematici trebao češće raspravljati.

Please publish modules in offcanvas position.