Novosti

Dana 02. listopada 2019. u Velikoj vijećnici županijske uprave Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu potpisan je Ugovor za usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije za potrebe provedbe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i dijela Sisačko-moslavačke županije kroz projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Šagulje" u svrhu sufinanciranja sredstvima Europske unije. U ime naručitelja, RCGO „Šagulje" direktor Josip Grgić s predstavnicima tvrtki potpisao je tri grupe ugovora za ovu namjenu.

U Makedoniji (Struga, Ohrid) od 12. do 13. rujna 2019. godine održana je Međunaroda konferencija pod nazivom “Communication for waste management”, sa naglaskom na nova održiva rješenja za okoliš. Konferencija je održana u  organizaciji MaSWA-e (Macedonian Solid Waste Association). MaSWA je konzorcij pravnih osoba i pojedinaca koji promiču održivi razvoj i ostvarenje održivog gospodarenja otpadom kao nacionalni član i službeni predstavnik u Sjevernoj Makedoniji međunarodne organizacije ISWA - International Solid Waste Association. Glavne teme konferencije bile su: komunikacija sa svim dijelovima društva – kako poboljšati gospodarenje otpadom u Makedoniji, komunikacija o prilikama i rješenjima primijenjenim u Makedoniji za svijet i regiju, komunikacija  za uspješne i realizirane projekte financiranih iz malih potpora - Program of the Global Environment Facility GEF PMG.

Više od 200 sudionika, predstavnika JLS, nadležnih institucija, komunalnih društava te dobavljača opreme okupilo se dana 30.09. u hotelu Westin kako bi raspravilo trenutno stanje i ključne sektorske izazove. Rasprava je bila vrlo dinamična i iznjedrila je niz različitih stajališta oko rješavanja nagomilanih problema i unaprjeđenja stanja. O problemima, rješenjima, izazovima i inovacijama raspravljalo se kroz tri tematska bloka: I – Odvojeno sakupljanje, problematika plastike i tehnologije za preradu otpada, II – Javni natječaji i zakonska regulativa u sektoru otpada te III – Uloga JLS, odlagališta i termička obrada otpada.

Nakon provedenog postupka javne nabave velike vrijednosti, dana 31. srpnja 2019. godine EKOS d.o.o. sklopio je  sa EKONERGOM-institutom za energetiku i zaštitu okoliša slijedeći ugovor: O USLUZI IZRADE STUDIJSKE I PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ORLOVNJAK POTREBNE ZA PRIJAVU PROJEKTA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA „KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.“  Grupa 2 Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije za pretovarne stanice.  

Dana 11.07.2019. godine u velikoj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima održana je 19. po redu sjednica Skupštine Vukovarsko-srijemske županije u aktualnom sazivu na kojoj su vijećnici raspravljali o petnaest točaka dnevnog reda. Upravo se 15. točka dnevnog reda odnosila na EKOS d.o.o. Osijek a sadržala je: a) Izvješće o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2018. godinu i b) prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o izmjenama Društvenog ugovora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom. Izvjestitelj za navedene točke dnevnog reda bio je član Uprave EKOS d.o.o. dr. sc. Zoran Pandža koji je vijećnike izvijestio o radu i poslovanju tvrtke Ekos d.o.o. Osijek u 2018. godini, kao i sa financijskim izvješćem za navedenu godinu.

Dana 28. lipnja održana je Skupština trgovačkog društva EKOS d.o.o. Glavna tema rasprave bili su dokumenti godišnjeg financijskog izvješća, kao i izvještaj o poslovanju trgovačkog društva za 2018. godinu. Skupština je 2018. godinu ocijenila uspješnom, tim prije što je sredinom 2018.  stvarno i  započeo sa realizacijom projekt RCGO Orlovnjak. Izvješće i financijski dokumenti su prihvaćeni i usvojeni, te je Upravi Društva i Nadzornom odboru dana razrješnica za poslovanje u 2018. godini. Zbog potreba daljnje uspješne realizacije projekta predložene su manje izmjene i dopune društvenog ugovora, te je dana prethodna suglasnost na prijedlog Uprave o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude po provedenom postupku javne nabave velike vrijednosti za usluge izrade studijske i projektno tehničke dokumentacije za RCGO Orlovnjak.

Please publish modules in offcanvas position.