Djelatnici EKOS-a posjetili RCERO Celje

Djelatnici EKOS-a posjetili RCERO Celje

U sklopu Projekta “Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak”, i ugovora  o promidžbi i vidljivosti navedenog Projekta, održano je studijsko putovanje djelatnika trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom u Centar za gospodarenje otpadom u slovenskom Celju.


Nakon dolaska na samu lokaciju predstavnici RCERO-a Celje gostima su održali prezentaciju projekta ekološkog zbrinjavanja otpada, upoznali s radom RCERO-a, opisali faze nastanka projekta, koji se počeo realizirati 1995. godine. Izgradnja centra je započela 2006. godine, a sa probnim radom se krenulo u 2008. godini. Projekt za područje Celja ima strateški značaj.

Naime, Regionalni centar za mehaničku i biološku obradu otpada, te toplana, svojim kapacitetom pokrivaju preko 250.000 stanovnika. Cjelokupna investicija izgradnje najvećim je dijelom financirana iz fondova Europske unije te jednim dijelom sredstvima lokalne uprave i države. Predstavnici EKOS-a dobili su informacije o fazama izgradnje objekta, kao i o mogućim problemima koji se mogu pojaviti u implementaciji ovakve investicije.

Centar sadrži i kompostanu u kojoj se zbrinjava i prerađuje biootpad kapaciteta do 5.000 tona godišnje. Poljoprivrednici imaju mogućnost kupiti i koristiti dobiveni kompost na svojim površinama.

U kogeneracijskom postrojenju za proizvodnju električne i toplinske energije, koje je sastavni dio sveobuhvatnog projekta RCERO Celje, godišnje se obradi oko 20.000 t prethodno obrađenog otpada i oko 5.000 t mulja iz pročistača otpadnih voda ukupne prosječne vrijednosti goriva do 16 MJ/kg. Toplinska snaga postrojenja za izgaranje je 15 MW, a snaga proizvedene električne energije je 2 MW. Osim smanjenja količina odloženog otpada za čak 65%, na ovaj način se pokriva značajan dio energetskih potreba grada Celja. Termičkom obradom goriva iz otpada i mulja, postižu se i brojne druge ekološke koristi za okoliš u skladu s direktivama EU o zaštiti zraka i okoliša. „Toplarna Celje“, smještena je u samom središtu grada. Potencijalni utjecaj na okoliš pod stalnim je nadzorom i svi podaci monitoringa javno su dostupni. Jednom godišnje tvrtka održava dane otvorenih vrata.

Zaključno, treba istaknuti kako su djelatnici trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom, na slovenskom primjeru, vidjeli primjer dobre prakse gospodarenja otpadom, a što se pak tiče Projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak on se odvija zacrtanom dinamikom.

Please publish modules in offcanvas position.