1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 20.07.2022.godine i elektronskih sjednica održanih 01.09.2022. godine i 10.10. 2022. godine.
2. Odluka o donošenju Financijskog plana za 2023. godinu trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
3. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenja otpadom Orlovnjak
4. Razno

1. Odluka o izmjeni Financijskog plana za 2022. godinu trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom

1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Upravi trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za potpis Ugovora o priključenju broj: 4008-70112786-600010031 sa trgovačkim društvom HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb.

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine Društva održane 30.03.2022. godine
2. Odluka o Prihvaćanju Prijedloga Financijskog plana za 2023. godinu trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Upravi trgovačkog društva EKOS d.o.o., Osijek za potpis Dodatka IV Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Upravi trgovačkog društva EKOS d.o.o., Osijek za potpis IV. Dodatka Ugovoru za Grupu 1 sa odabranom zajednicom gospodarskih subjekata
5. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar  za gospodarenja otpadom Orlovnjak
6. Razno

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom  Osijek za 2021. godinu
2. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja te financijskim izvješćima u 2021. godini
3. Odluke o prihvaćanju dokumenata godišnjeg obračuna za 2021. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca i Bilješke uz financijska izvješća) EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek
4. Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2021. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2021. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2021. godinu
7. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko projektne dokumentacije za Regionalni centar  za gospodarenja otpadom Orlovnjak
8. Razno

Please publish modules in offcanvas position.