30.03.2022.

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom  Osijek za 2021. godinu
2. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja te financijskim izvješćima u 2021. godini
3. Odluke o prihvaćanju dokumenata godišnjeg obračuna za 2021. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca i Bilješke uz financijska izvješća) EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek
4. Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2021. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2021. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2021. godinu
7. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko projektne dokumentacije za Regionalni centar  za gospodarenja otpadom Orlovnjak
8. Razno

Please publish modules in offcanvas position.