1. Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Nadzornog odbora
2. Davanje prethodne suglasnosti na Financijski plan za 2022. godinu
3. Informacija o promjeni poslovne adrese EKOS d.o.o., Osijek
4. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak
4. Razno

1. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Nadzornog odbora
2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom  Osijek za 2020. godinu
3. Odluke o prihvaćanju dokumenata godišnjeg obračuna za 2020. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca i Bilješke uz financijska izvješća) EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek
4. Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2020. godinu
5. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
6. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko projektne dokumentacije za Regionalni centar  za gospodarenja otpadom Orlovnjak
7. Razno

1. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Nadzornog odbora
2. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana za 2022. godinu
3. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar  za gospodarenja otpadom Orlovnjak
4. Razno

1. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Nadzornog odbora
2. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrade studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar  za gospodarenja otpadom Orlovnjak
3. Razno

Please publish modules in offcanvas position.