16.04.2021.

1. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Nadzornog odbora
2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom  Osijek za 2020. godinu
3. Odluke o prihvaćanju dokumenata godišnjeg obračuna za 2020. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca i Bilješke uz financijska izvješća) EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek
4. Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2020. godinu
5. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
6. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko projektne dokumentacije za Regionalni centar  za gospodarenja otpadom Orlovnjak
7. Razno

Please publish modules in offcanvas position.