1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Nadzornog odbora
2. Izvješće po aktivnostima i odlukama sa 24. sjednice Nadzornog odbora
3. Informacija o statusu nadzora Porezne uprave za 2015. i 2016. godinu
4. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrade studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar  za gospodarenja otpadom Orlovnjak
5. Izmjena Plana prihoda i rashoda za 2021. godinu
- otpremnina za odlazak u mirovinu Milana Kamenka
- izrada studije izvedivosti za elektranu na gorivo iz otpada (GIO)
6. Razno

  1. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Nadzornog odbora
  2. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko projektne - dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak
  3. Sporazum o predaji miješanog komunalnog otpada Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Orlovnjak – EKOS d.o.o. – JLS
  4. Razno

1. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Nadzornog odbora
2. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrade studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centra za gospodarenje otpadom
3. Davanje prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2020. godinu
4. Informacija o ostavci Ivana Hampovčana na mjesto predsjednika Uprave EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
5. Informacija o ostavci Marine Kostenko na članstvo u Nadzornom odboru EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
6. Razno

1.  Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora
2.  Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2019. godinu
3.  Odluke o prihvaćanju dokumenta godišnjeg obračuna za 2019. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca i Bilješke uz financijska izvješća) EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek
4.  Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2019. godinu
5.  Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2019. godinu
6.  Davanje prethodne suglasnosti na Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu
7.  Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak
8.  Nacrt Sporazuma o predaji miješanog komunalnog otpada Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Orlovnjak - EKOS d.o.o. – JLS
9.  Razno

Please publish modules in offcanvas position.