1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice
2. Prijedlog Odluke o izboru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave izrade studijske i projektno-tehničke dokumentacije
3. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Smjernica za rad i poslovanje društva EKOS d.o.o. za 2020. godinu

1. Odluka (o suglasnosti za nabavu službenog osobnog motornog vozila)
2. Odluka (o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga informiranja, komunikacije, promidžbe i vidljivosti projekta izrade studijsko – projektne dokumentacije za projekt RCGO Orlovnjak).

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom u 2018. godini  
2. Odluka o prihvaćanju dokumenata godišnjeg obračuna za 2018. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca i Bilješke uz financijska izvješća) EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
3. Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2018. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2018. godinu
5. Mišljenje - o prijedlogu odluke o izboru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave: Izrada studijske i projektno tehničke dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak  
6. Zaključak - Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva da se prihvati zamolba predsjednika Uprave Milana Kamenko da se sporazumno razriješi funkcije predsjednika Uprave EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom.
7. Zaključak - Nadzorni odbor je suglasan i prihvaća prijedlog Uprave  Društva da se radi osiguranja realizacije započetog projekta RCGO Orlovnjak izmijene i dopune odredbe Društvenog ugovora.

  1. 1. Odluka o prihvaćanju prijedloga Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu
  2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Smjernice za rad i poslovanje trgovačkog društva EKOS u 2019. godini

Please publish modules in offcanvas position.