28.06.2019.

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom u 2018. godini  
2. Odluka o prihvaćanju dokumenata godišnjeg obračuna za 2018. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca i Bilješke uz financijska izvješća) EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
3. Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2018. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2018. godinu
5. Mišljenje - o prijedlogu odluke o izboru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave: Izrada studijske i projektno tehničke dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak  
6. Zaključak - Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva da se prihvati zamolba predsjednika Uprave Milana Kamenko da se sporazumno razriješi funkcije predsjednika Uprave EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom.
7. Zaključak - Nadzorni odbor je suglasan i prihvaća prijedlog Uprave  Društva da se radi osiguranja realizacije započetog projekta RCGO Orlovnjak izmijene i dopune odredbe Društvenog ugovora.

Please publish modules in offcanvas position.