U većini studija o gospodarenju otpadom stoji kako ono počinje upravo na kućnom pragu. Ako se otpad pravilno rasporedi odmah u domaćinstvu, onda je odlaganje i samo saniranje uvelike olakšano. Najbolje je odmah na početku odrediti posude za svaku vrstu otpada. Dakle, posebno za plastiku, papir, staklo i biorazgradivi otpad, te bacati svaku vrstu smeća u svoju kantu. Sve ostalo u kućanstvu, pak, spada u miješani komunalni otpad.

Što bacati u koju kantu?

PAPIR (plavi spremnik)

DA! novinski i uredski papir, časopisi, katalozi, prospekti, bilježnice, papirnata i kartonska ambalažu, višeslojna kartonska ambalaža (tetrapak), mape i fascikli, papirnate vrećice.

NE! onečišćen papir iz bolnica, higijenski papir, zauljeni papir te papir koji je bio u neposrednom kontaktu s hranom, indigo papir, ugljeni papir, fotografije, gumirane etikete, pelene

 

STAKLO (zeleni spremnik)

DA! boce, staklenke

NE! prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo, staklena vuna, žarulje i fluorescentne svjetiljke, porculanski i keramički predmeti

PLASTIKA I METAL (žuti spremnik)

DA! boce od jestivog ulja, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova, prehrambenih proizvoda, folije, filmovi, mjehurasta ambalaža, čaše i posude od jogurta i sira, čepovi, plastični tanjuri i pribor za jelo, konzerve od hrane i limenke od pića

NE! limenke s ostacima boja, lakova, kemikalija, boce i limenke od zapaljivih eksplozivnih tekućina i one pod tlakom

BIOOTPAD (smeđI spremnik)

DA! kuhinjski otpad, kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl., drvene štapiće i čačkalice, vrtni ili zeleni otpad, uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, pepeo drvenog ugljena ili drva, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice

NE! osjemenjeni korov, ljuske oraha, češere, pluto, kosti, sadržaj vrećica za usisavače, stari lijekovi, riba, koža, guma, lakirani drveni otpad

Ipak, ne može baš sve odvajati u navedene spremnike. U spremnike za miješani komunalni otpad ne odlaže se ambalaža od metala i stakla, mali električni uređaji, ambalaža od mlijeka, božićna drvca te problematični otpad, poput otapala, baterija i fluorescentnih svjetiljki. Ovi “nepodobni” koji ne spadaju, pak, nigdje od navedenog trebaju se odnijeti na reciklažno dvorište gdje će se onda pravilno zbrinuti. Još postoji i glomazni otpad, odnosno smeće koje svojim volumenom ili masom ne stane u klasičan spremnik ili kontejner. U tu kategoriju ulazi stari namještaj, madraci, automobilske gume, prozori, vrata te slični veliki predmeti, a u glomazni otpad ne ulaze bačve, kante s uljima ili kiselinama, fluorescentne cijevi, akumulatori te azbestne ploče. Ta vrsta otpada odvozi se na poziv ili prema prije ustaljenom rasporedu, a uvijek se može odnijeti i na reciklažno dvorište. 

Procijenjeni sastav miješanog komunalnog otpada u RH u 2015. godini

Please publish modules in offcanvas position.