1. Donošenje Odluke o Izmjeni financijskog plana za 2023. godinu trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
2. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar z gospodarenje otpadom Orlovnjak
3. Razno

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 31.03.2023. godine
 2. Ostavka Ivana Hampovčana na mjesto člana Nadzornog odbora EKOS d.o.o.
 • Odluka o prihvaćanju ostavke Ivana Hampovčana na mjesto člana Nadzornog odbora EKOS d.o.o.
 1. Prijedlog Skupštine za imenovanje Tomislava Ivića na mjesto člana Nadzornog odbora EKOS d.o.o.
 • Odluka o imenovanju Tomislava Ivića na mjesto člana Nadzornog odbora EKOS d.o.o.
 1. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko–projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak
 2. Razno

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 21.12.2022. godine
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom  Osijek za 2022. godinu
 3. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva te financijskim izvješćima za 2022. godinu
 4. Odluke o prihvaćanju dokumenata godišnjeg obračuna za 2022. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca i Bilješke uz financijska izvješća) EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek
 5. Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2022. godinu
 6. Odluka o davanje razrješnice Upravi EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2022. godinu
 7. Odluka o davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2022. godinu
 8. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko projektne dokumentacije za Regionalni centar  za gospodarenja otpadom Orlovnjak
 9. Razno

Please publish modules in offcanvas position.