1. Usvajanje Zapisnika sa sjednica Skupštine održanih 19.08.2021. g. i 13.12.2021. g.
1. Odluka o donošenju Financijskog plana za 2022. godinu trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
2. Odluka o poslovnoj adresi trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
3. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak
4. Razno

1. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom

1. Odluka o prihvaćanju prijedloga financijskog plana za 2022. godinu trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
2. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak
3. Razno

ODLUKE:
1. Usvajanje Zapisnika sa sjednica Skupštine održanih elektronskim putem 17.11.2020. i 15.01.2021. godine
2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom  Osijek za 2020. godinu
3. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva te financijskim izvješćima za 2020. godini
4. Odluke o prihvaćanju dokumenata godišnjeg obračuna za 2020. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca i Bilješke uz financijska izvješća) EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek
5. Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2020. godinu
6. Odluka o davanje razrješnice Upravi EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2020. godinu
7. Odluka o davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2020. godinu
8. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko projektne dokumentacije za Regionalni centar  za gospodarenja otpadom Orlovnjak
9. Razno

ODLUKE:

1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana prihoda i rashoda za 2021. godinu trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek

Please publish modules in offcanvas position.