1. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom

2. Odluka o usvajanju Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom

 

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju EKOS d.o.o. za 2015. godinu

2. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja
poslovanja Društva te financijskim izvješćima u 2015. godini

3. Odluka o prihvaćanju dokumenata godišnjeg obračuna za 2015. godinu (Račun
dobiti i gubitka, Bilanca i Bilješke uz financijska izvješća)

4. Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti Društva za 2015. godinu

5. Odluka o davanju razrješnice Upravi društva EKOS d.o.o. za 2015. godinu

Please publish modules in offcanvas position.