ODLUKE:

1. Usvajanje Izmjena i dopuna Plana prihoda i rashoda za 2015. godinu

2. Usvajanje Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu

 

ODLUKE:

1. Usvajanje prijedloga Izmjena i dopuna Plana prihoda i rashoda za 2015. godinu

2. Usvajanje prijedloga Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu

3. Odluka o visini nakane članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom

4. Odluka povodom objave za zakup poslovnog prostora

5. Odluka o poslovnim prostorijama Društva

 

ODLUKE:

1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Društva EKOS d.o.o.

2. Odluka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom

3. Odluka o promjeni predmeta poslovanja-djelatnosti trgovačkog društva EKOS d.o.o.gospodarenje otpadom

4. Odluka o donošenju Društvenog ugovora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom

5. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora

6. Odluka o predsjedniku Uprave društva EKOS d.o.o.

7. Odluka o imenovanju člana Uprave društva EKOS d.o.o.

8. Odluka o zaključenju ugovora o radu s predsjednikom Uprave i članom Uprave

9. Smjernice za izradu Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta „EKOS“ d.o.o. za gospodarenje otpadom

10. Smjernice plana i programa rada i aktivnosti trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom u 2016. godini

11. Odluka o objavi javnog poziva za zakup poslovnog prostora.

 

ODLUKE:

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Uprave društva EKOS d.o.o. za 2014.godinu

2. Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti društva EKOS d.o.o. za 2014. godinu

3. Odluka o davanju razrješnice Upravi društva EKOS d.o.o. za 2014. godinu

4. Zaključak o prihvaćanju Plana aktivnosti za 2015. godinu

5. Odluka o prihvaćanju Plana prihoda i rashoda za 2015. godinu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek

Please publish modules in offcanvas position.