1. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena financijskog plana za 2023. godinu trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
  2. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar z gospodarenje otpadom Orlovnjak
  3. Razno

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 33. sjednice Nadzornog odbora
  2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2022. godinu
  3. Odluke o prihvaćanju dokumenata godišnjeg obračuna za 2022. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca i Bilješke uz financijska izvješća) EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek
  4. Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2022. godinu
  1. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini
  1. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar  za gospodarenja otpadom Orlovnjak
  2. Razno

Please publish modules in offcanvas position.