1. Usvajanje Zapisnika sa 37. sjednice Nadzornog odbora
 2. Informacija o donošenju Financijskog plana za 2024.godinu trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
 3. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar  za gospodarenja otpadom Orlovnjak
 4. Razno

 1. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena financijskog plana za 2023. godinu trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
 2. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar z gospodarenje otpadom Orlovnjak
 3. Razno

1. Usvajanje Zapisnika sa 36. sjednice Nadzornog odbora
2. Informacija o Prijedlogu za otvaranje kreditnog okvira u iznosu 400.000,00 EUR upućenog Skupštini Društva
3. Informacija o postupku javne nabave za izradu studije izvedivosti, investicijskog elaborata, idejnog rješenja i idejnog projekta kogeneracijskog postrojenja
4. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenja otpadom Orlovnjak
5. Razno

 1. Usvajanje Zapisnika sa 33. sjednice Nadzornog odbora
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2022. godinu
 3. Odluke o prihvaćanju dokumenata godišnjeg obračuna za 2022. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca i Bilješke uz financijska izvješća) EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek
 4. Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2022. godinu
 1. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini
 1. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar  za gospodarenja otpadom Orlovnjak
 2. Razno

1. Prijedlog Nadzornog odbora za imenovanje zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
    - Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
2. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
3. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenja otpadom Orlovnjak
4. Razno

Please publish modules in offcanvas position.