1. Usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice Nadzornog odbora
  2. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar  za gospodarenja otpadom Orlovnjak
  3. Razno

1. Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Nadzornog odbora
2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu
3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Upravi trgovačkog društva EKOS d.o.o., Osijek za potpis Dodatka IV Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti Upravi trgovačkog društva EKOS d.o.o., Osijek za potpis IV. Dodatka Ugovoru za Grupu 1 sa odabranom zajednicom gospodarskih subjekata
5. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar  za gospodarenja otpadom Orlovnjak
6. Razno

1. Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Nadzornog odbora
2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjene Financijskog plana za 2022. godinu, vezano uz potpis Ugovora o priključenju na elektroenergetsku distribucijsku mrežu između EKOS d.o.o. i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
3. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenja otpadom Orlovnjak
4. Razno

1. Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Nadzornog odbora
2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom  Osijek za 2021. godinu
3. Odluke o prihvaćanju dokumenata godišnjeg obračuna za 2021. godinu (Račun dobiti i gubitka, Bilanca i Bilješke uz financijska izvješća) EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek
4. Odluka o upotrebi (rasporedu) dobiti EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek za 2021. godinu
5. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini
6. Informacija o trenutnom stanju projekta Izrada studijsko projektne dokumentacije za Regionalni centar  za gospodarenja otpadom Orlovnjak
7. Razno

Please publish modules in offcanvas position.