(sjednica održana virtualno/telefonski)

 1. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga za najam poslovnih prostora Radićeva 5

 1. Odluka o prihvaćanju prijedloga izmjena i dopuna Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu
 2. Odluka o prihvaćanju prijedloga Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu (sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu)
 3. Odluka o promjeni pobliže adrese EKOS d.o.o.

 1. Odluka o plaćanju dijela ugovorene naknade izrađivaču studijsko-projektne dokumentacije za RCGO Orlovnjak
 2. Prihvaćanje Izvješća o poslanom prijavnom obrascu i prilozima na javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije za RCGO Orlovnjak

 1. Zaključak o primanju na znanje provedenog postupka i potvrda odabira najpovoljnijeg ponuditelja

 1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu EKOS-a d.o.o. za 2017. godinu.
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva, te financijskim izvješćima za 2017. godinu
 3. Odluka o prihvaćanju dokumenata godišnjeg obračuna za 2107. godinu EKOS-a d.o.o. za gospodarenje otpadom
 4. Odluka o prihvaćanju prijedloga Uprave Društva o rasporedu ostvarene dobiti za 2017. godinu
 5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EKOS-a d.o.o. za gospodarenje otpadom
 6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o materijalnim pravima zaposlenika
 7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog smjernica za rad i poslovanje trgovačkog društva EKOS d.o.o. za 2018. godinu

Please publish modules in offcanvas position.