29.03.2016.

  1. Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2015. godinu te prihvaćanje dokumenata godišnjeg obračuna
  2. Odluka o utvrđivanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, te dostavljanja istog Skupštini Društva
  3. Odluka o primanju na znanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti sa pripadajućim dokumentima
  4. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na godišnji obračun i pripadajuću dokumentaciju za 2015. godinu EKOS-a d.o.o.
  5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Plana i program rada i aktivnosti EKOS d.o.o. za 2016. godinu

Please publish modules in offcanvas position.