1. Odluka o prihvaćanju konačnog prijedloga izmjena i dopuna Plana prihoda i rashoda EKOS-a d.o.o. za 2015. godinu
  2. Odluka o prihvaćanju Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu

  1. Odluka o donošenju Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
  2. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
  3. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta EKOS d.o.o.

  1. Zaključak o primanju na znanje informacija o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu te proračuna za 2016. godinu.

Please publish modules in offcanvas position.