001 - TRI OSNOVNA NAČELA ODRŽIVOG GOSPODARENJA OTPADOM – 3R

R – reduce – SMANJI

R – reuse – PONOVNO KORISTI

R – recycle – RECIKLIRAJ

 

SMANJI - Kako smanjiti nastajanje otpada?

Poklanjanjem suvišnih i nepotrebnih stvari

▸ Uporabom platnenih vrećica za kupovinu

▸ Razmišljanjem je li nam neka stvar kojom ćemo se koristiti samo jednom zaista potrebna

▸ Odabiranjem napitaka u povratnoj staklenoj ambalaži

▸ Kupovanjem većih pakiranja proizvoda

▸ Kompostiranjem biootpada u vrtu ili na balkonu

 

Kompostiranje – što se može kompostirati

 

Kuhinjski otpad - ostaci voća i povrća, ostaci kruha, ljuske jaja, talog kave, vrećice čaja

Vrtni ili zeleni otpad  - uvelo cvijeće, granje, otkos trave i živice, otpalo lišće, zemlja iz lončanica

Ostali biootpad  - kora drveta, piljevina, borove iglice, papirnate maramice, dlaka

 

Kompostiranje – što se ne može kompostirati

Ostaci kuhane hrane, mesa, riba, kosti, koža, mliječni proizvodi, ulja, masti, pepeo, prašina i vrećice iz usisavača, obojano i lakirano drvo, papir, staklo, tekstil, ostaci mačjeg pijeska

PONOVNO KORISTI - Neke ideje kako ponovno koristiti stvari

 

 

RECIKLIRAJ – Što je recikliranje i zašto je važno reciklirati?

Recikliranje je postupak prikupljanja otpadnih materijala, njihovo razvrstavanje i pretvaranje u nove materijale za izradu novih proizvoda.

 

U postupku recikliranja od iznimne je važnosti najprije odvojiti i razvrstati otpad prema vrsti

Oko 2/3 kućnog otpada može se odvojiti i ponovno iskoristiti

 

Zašto trebamo reciklirati? 

- Štitimo okoliš i smanjujemo utjecaj otpada na zagađenje vode, zraka i zemlje

- Čuvamo živote i zdravlje svih oko nas, čuvamo biljke i životinje

- Štedimo energiju

- Čuvamo prirodne sirovine

- Smanjujemo gomilanje otpada na odlagalištima

- Štedimo novac i otvaramo nova radna mjesta

- Čuvamo prirodu potomcima

 

 

Please publish modules in offcanvas position.